Podział spółki i obniżenie kapitału.

30 LISTOPADA 2017 ROKU, NOT. AGNIESZKA WRÓBLEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 13300/2017 – PODZIAŁ SPÓŁKI, OBNIŻENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO I ZMIANA STATUTU SPÓŁKI.

W dniu 30 listopada 2017 roku nastąpił formalny podział spółki EXgeneral Sp. z o.o. (poprzez wydzielenie i przeniesienie części jej majątku – zgodnie z art. 529 §1 pkt 4 k.s.h.) zgodnie z przyjętym wcześniej planem podziału, w wyniku czego został obniżony kapitał zakładowy do 12 002 500 zł. Aktualizacja danych w KRS może potrwać kilka miesięcy.