Zmiana siedziby spółki

W dniu 14 stycznia 2022 roku zmienił się adres siedziby spółki:

Stare Boryszewo 95B, 09-442 Rogozino